POLITIK

Jag står för gröna värden. Grön smart teknik, levande landsbygd med småföretagande. Stark infrastruktur med bredband är självklart. Giftfri vardag och närproducerad mat.

Jag står för jämlik vård med samma tillgång i hela Sverige. Patientlagen ska gälla. I Sverige finns över 7 000 sällsynta sjukdomar. Vi är ett litet land och därför ska vi samarbeta med andra länder i EU. För patienter och läkare.

Jag står för människors lika värde. Grundtrygghet som inte kan fås, ska ges. Barns rättigheter till ett tryggt hem, bra skola och innehållsrik fritid. Våld i nära relation ska bekämpas och uppmärksammas.

Jag står för att domstolsförhandlingar ska ske så fort som möjligt. Är du under 18 i speciell domstol inom någon månad. I domstolen ska bevisföring med rejält underbyggt polisarbete presenteras och vittnen som talar sanning.

POLITIK

Att påverka


Det finns mycket som jag vill påverka i min närhet och mer. Därför är jag fritidspolitiker i Sundbyberg. Mina uppdrag är ordförande för Centerpartiet Sundbyberg, gruppledare för Centerparitet i Social- och arbetsmarknadsnämnden, 1:e vice ordförande i individutskottet, ledamot i Funktionsrättsrådet och nämndeman Solna Tingrätt. Jag står för en grön, jämlik, social och jordnära liberalism.

Copyright © All Rights Reserved