Uppdrag

Jag är en nätverkare som kopplar samman företag och människor.


Styrelseuppdrag, inom olika områden där jag har intressen så som patientföreningar, fiberförening, bostadsrättsförening för att ta några. Ordförande, viceordförande, ledamot, suppleant eller valberedning. 


Jag är med i Rotary och min hemklubb är Sundbyberg men jag besöker andra, världen runt.