Politik i Sundbyberg

Kulturpolitik Sundbyberg

 

Musikskolan, Marabouparken, Allaktivitetshus, biblioteken, biografen Bristol och båthamnen.

Alla bär på sin kulturhistoria men även brobyggande i nutid och framtid.

Värda att bevara och utöka men inget jag kan genomföra själv.

Med mitt engagemang och nätverk kan vi tillsammans göra något.

Se mig som din kanal till det du vill ska genomföras. Därför ska du rösta på mig.

 

Klart jag börjar med Marabouparken i Sundbyberg. Välkänd som konsthall för kultureliten inom Europa men i Sundbyberg?

Byggdes under 1930-talet på gamla Sundbybergs gård, av Henning Throne Holst, vd Marabou chokladfabrik. För att personalen skulle med hjälp av naturen, arkitekturen och konstens hjälp, ges positiv livskvalitet i mot-

sats till det som gavs under arbetstiden i fabriken. Vilken personalpolitik!

I dag med konsthall och restaurang.

 

- Parkskötseln är en del av kommunen ansvar. Säkerställ att den sköts inom den ram som fastställdes från början. Välskött och levande för alla innevånare.

- K-märk parken.

I Sundbyberg finns föreningen Sundbybergs båtklubb med över 400 medlemmar. Den har funnits i över 100 år. Ett pitoreskt inslag i en stad där nya betonghus byggs i en lång rad. Under sommaren kan du som inte själv har möjlighet, gå ned och sola. Kanske få en glass?

- Ge båtklubben möjlighet att utöka sin verksamhet med kiosk och servering i en miljö vid vattnet och båtarna.

- Ge plasts för Sjöscouterna så får de en mer naturlig miljö under sommarperioden.

Biografen Bristol på Sturegatan invigdes 1939, ett tidigt kulturnav som bör bevaras som kulturlokal. Med aktiviteter som bär.

Sundbybergs Museum en liten pärla som behöver uppmärksammas.

Staden har flera verk deponerade av två konstnärer Hilding Linnqvist och Hertha Hillfon. Det bör uppmärksammas. Vilka är våra nästa konstutövare inom staden?

- Se till att det finns en kontrakt som fungerar så att biografen kan vara kvar.

- Ge Sundbybergs Museum möjlig lokal till sin verksamhet. Stadens historia är viktig.

- Se till att den lokal som har Hilding Linnqvist fresk "Komedi och idyll" i gamla Maraboufabriken blir en festlokal för stadens invånare.

- Lokal till Hertha Hillfon.

Allaktivitetshuset på Sturegatan är en god tanke. Förutom konferens- och kontorsrum att hyra finns en rejäl biograf och en teaterlokal.

Många turer kring det här huset och om det går runt rent ekonomiskt. Många är de som är emot. Men flera föreningar får sin lokalhyra betald av kommunen och varför då inte samla ihop dem. Gör en kalkyl och se över. Alternativet är att byta hus.

- Fler aktivitetshus behövs, i Hallonbergen, i Ör, i Rissne. För gamla och unga. För kulturarrangemang av olika slag. Från flera länder. En integrations-bärare.

- Se över om de föreningar som kommunen hyr lokaler åt, kan ingå i dessa hus.

- Se över öppettiderna.

Bibliotek finns i Signalfabriken och Hallonbergen centrum. De är alla HBTQ-certifierade. Under sommartid finns för de små, även pop-up bibliotek i Rissne och i Marabouparken.

Förutom utlån av böcker till stora och små så finner du advokatjour, språk- och filosofi

kafé, läxhjälp, sagostund och ekonomisk rådgivning. Inte bara en mötesplats, studieplats utan en trygghet i vardagen.

 

- Öppettider för biblioteken ska vara lika och dagligen.

- Samarbete med aktivitetshusen, äldreboende och föreningar.

Det finns musik i många former. Musikskolan för de minsta där avgift och längd på lektionerna är ett samtalsämnde.

Sundbybergs Orkesterförening som är över 100 år. Sundbybergs Jazzklubb som håller till i biografen Bristol. Lunchmusik i Svenska kyrkan med lätt lunch efter.

- Kostnader i samband med musikskola ska vara liknande som för andra aktiviteter. Det ska inte vara en tröskel.

- Längre lektionstid för de som behöver eller vill satsa.

- Sommarmusikskola med konserter hos de äldre.

- Samarbete med aktivitetshusen och föreningar.