Hem

Vem är jag?

- född 1959 i Karlstad, skriven i Sundbyberg, skogsbonde i Gunnarskog, Värmland.

- gift med Peter, har barn, barnbarn och är matte till Elvis.

 

Fritidspolitiker, liberal centerpartist med intresse i frågor som:

MEDMÄNSKLIGHET- Nämndeman, godman, Kvinnojour och inom Svenska kyrkan, revision.

GRÖN TILLVÄXT- miljön runt om dig, grön teknik, skogen som resurs med utbildade privata ägare. Styrelseuppdrag i Rottneros parkens vänner.

SMÅFÖRETAGARE - flexibla sociala system, infrastruktur och nätverk. Medlem i Rotary Sundbyberg och ordförande i Mangen fiber, Arvika kommun.

SJUKVÅRD - värdig vård till alla. När det inte kan erbjudas, ges möjlighet i andra län eller EU-länder. Landstings-finansierad Professur i lymfologi. Jag är ordförande i patientföreningen Lymf S och valberedningen för Funktionsrätt Stockholms län.

 

Jag ger mig inte och är engagerad.

jag tycker är jag inte rädd för att säga.

Jag är inte uppfödd i en politiskt aktiv familj.

Min bakgrund är från näringslivets olika branscher och då fått insikt i saker jag vill ändra.

Vårdfrågor ligger mig nära då jag själv har tre kroniska sjukdomar med vård i Tyskland.

Jag värnar om individens rätt att få välja och när hjälp behövs ska det fås.

Det kallas att vara socialliberal.